weergegeven: 1 - 10 van 10 artikelen

Reactie op mobiliteitsvisie

De bewonersorganisaties van de Oosterparkwijk, de Professorenbuurt-Oost en de Woonschepen Oosterhamrikkade hebben in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op het Raadsvoorstel Mobiliteitsvisie, waarin het college onder andere een ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade voorstelt. Hierbij de inhoud van de brief:

Raadsvoorstel mobiliteitsvisie

Gisteren heeft het college het raadsvoorstel mobiliteitsvisie naar buiten gebracht. Zoals we al verwachtten maakt een auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone deel uit van de visie.

Het college stelt een nieuwe autoweg voor van de ring naar het UMCG. Deze komt langs de Oosterhamrikkade Noordzijde te liggen. De busbaan verhuist daarmee naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan.

Nadere informatie hierover is te vinden onder de volgende link: Addendum Mobiliteitsvisie Oosterhamrikzone inclusief verkenning Leidraad Openbare Ruimte

We zijn het niet eens met deze voorstellen. De nieuwe autoweg is vooral schadelijk voor de leefomgeving in de Oosterhamrikzone. Het college doet voorkomen alsof zijn plannen allemaal prima ingepast kunnen worden en dat wij er als bewoners op vooruit gaan. Wij weten wel beter.

Het is ironisch dat het college met al zijn groene ambities tot deze maatregelen besluit. Onze bestuurders hebben ondanks de uitdrukkelijke beloften in het coalitieakkoord op geen enkele manier hun best gedaan een plan te ontwikkelen waarin de ontsluitingsweg niet voorkomt. Sterker: in alle uitwerkingen is de weg als uitgangspunt genomen. We hebben hier steeds gewezen en zelfs een goed onderbouwd alternatief aangedragen, maar alternatieven zijn nooit serieus onderzocht. Een andere oplossing is gewoonweg niet de bedoeling. Daar waar de onderbouwing van het collegeplan wankel was, werd het verhaal steeds opnieuw aangepast. Steeds meer wordt bewogen naar een slikken of stikken, waardoor de raad het plan uiteindelijk wordt opgedrongen.

De raad beslist op 22 december. Op 8 december zijn er inspraak mogelijkheden. We hopen dat de raad – en met name de coalitiepartijen – hun controlerende taak uitermate serieus neemt en op andere gedachten is te brengen. Daarvoor doen we ons best.

Doe mee met de kleurplatenactie voor de Groene Oosterhamrikzone!

Meedoen kan door deze kleurplaat te downloaden en uit te printen. Je kunt ook op verschillende plekken een grotere kleurplaat (A3) halen.Ze zijn verkrijgbaar op de volgende adressen:

Professorenbuurt:

Oosterparkwijk:

  • De Jumbo (Linaeusplein 55)

Je mag ook een mail sturen naar: info@professorenbuurtoost.nl. Dan nemen wij contact met je op, zodat je zo snel mogelijk een kleurplaat krijgt.

Er zijn prijzen in de volgende leeftijdsgroepen:

  • Tot 7 jaar
  • Van 7-12 jaar
  • Van 12-16 jaar
  • 16 jaar en ouder.

Kinderen tot zeven jaar mogen ook een mooie tekening maken.

Lever je kleurplaat uiterlijk woensdag 1 december 2021 in bij Oosterhamrikkade 108b of bij E. Thomassen à Thuessinklaan 54 (afgeven of door de bus doen).

We willen de kleurplaten aanbieden aan de burgemeester of aan vertegenwoordigers van de Raad.

In de week van 6-10 december worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De winnaars krijgen bericht en worden vermeld op deze site.

Vervolg posteractie Voor een Groene Oosterhamrikzone

De gemeente wil een auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone maken en de busbaan naar de Vinkenstraat en de E Thomassen à Thuessinklaan verplaatsen.

Om duidelijk te maken wat we vinden zijn we een posteractie begonnen. Op veel ramen hangt al een poster.

Doe mee, en stuur een mail naar info@professorenbuurtoost.nl. Geef daarbij aan in welke buurt je woont (want we hebben twee varianten).

Je krijgt dan bericht waar je een poster kunt halen.

De verwachting is dat er eind november een definitieve beslissing genomen wordt. Er komen meer acties aan. Hou de website en Facebook in de gaten.

Steun de Groene Oosterhamrikzone en bestel een t-shirt!

Ben je voor een Groene Oosterhamrikzone? Steun ons dan en bestel een prachtig t-shirt en laat zien dat je ook graag een Groene Oosterhamrikzone wilt!

We hebben 4 verschillende ontwerpen in de aanbieding, zie hieronder hoe je er eentje kunt bestellen.

A B

C D

Het werkt als volgt:
Maak 15 euro over op NL 02 TRIO 0338 7329 26 tnv BuurtoverlegProf-Oost en stuur een mail naar info@professorenbuurtoost.nl met je gegevens en vergeet niet te vermelden welke maat (S t/m XXXL, ze vallen een maat kleiner uit) en welk type (A, B, C of D) t-shirt je wilt.

Bestellen kan tot 25 juni. Je kunt het t-shirt ophalen nadat je betaling binnen is.

Raad mist onderbouwing van collegeplannen Oosterhamrikzone

Gisteren werd de nieuwe conceptmobiliteitsvisie voor de stad in de raad besproken. Wat opviel is dat er veel waardering is voor de visie als geheel.

Voor de plannen voor de Oosterhamrikzone geldt dit niet. Verschillende partijen, waaronder de coalitiepartijen, missen onderbouwing.

Zij willen onder andere weten wat er met het verkeer gebeurt als er geen auto-ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade komt.

De SP vraagt het college om ook te laten zien wat er gebeurt als er een ‘knip’ voor autoverkeer komt ter hoogte van de J.C. Kapteynlaan, waardoor de auto-ontsluitingsweg een echte wijkontsluitingsweg  wordt (alleen bedoeld voor de wijken en niet voor het UMCG). Ook moet meer duidelijk gemaakt worden wat de gevolgen van het verplaatsen busbaan naar Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan zijn voor de ruimte in de woonomgeving.

Er zijn bij veel partijen twijfels over nut en noodzaak van de weg, afgewogen tegen de vele nadelen, waaronder de hoge kosten. ‘Kunnen we dit geld niet beter anders investeren?’ vragen onder andere D66 en CDA zich af. Ons alternatief De Groene Oosterhamrikzone werd meermalen als interessante mogelijkheid naar voren gebracht. Bij SP, Partij voor de Dieren, CDA en de StadsPartij kan ons plan op zijn minst op sympathie rekenen.

De wethouder heeft toegezegd in september met een uitwerking van zijn plannen te komen. Daarin zullen ook De Groene Oosterhamrikzone en de knipsuggestie van de SP nader uitgewerkt zijn.

De discussie wordt dan voortgezet. De besluitvorming vindt vervolgens in het najaar plaats.

We gaan dus nog een spannende tijd tegemoet.

Posteractie voor de Groene Oosterhamrikzone (en tegen de gemeenteplannen)

De gemeente wil een auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone maken en de busbaan naar de Vinkenstraat en de E Thomassen à Thuessinklaan verplaatsen.

Wij willen dit achterhaalde plan niet en kiezen voor ons eigen groene plan, dat veel beter is voor onze stad en voor onze buurt.

Om duidelijk te maken wat we vinden zijn we een posteractie begonnen. Op verschillende ramen hangt al een poster.

Doe mee, en stuur een mail naar info@professorenbuurtoost.nl. Geef daarbij aan in welke buurt je woont (want we hebben twee varianten).

Je krijgt dan bericht waar je een poster kunt halen.

Brief aan College en Raad: belasting voor leefomgeveving te groot

Vandaag hebben de bewonersorganisaties van onze buurt, de Oosterparkwijk en de woonschepen Oosterhamrikkanaal een brief gestuurd naar het College en de Raad over de plannen voor een ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade en het verplaatsen van de busbaan naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. We vinden dat de weg er niet moet komen, omdat deze niet nodig is om autoverkeer in de stad te verminderen. De belasting voor de leefomgeving is groot en bovendien kost het plan veel geld. We pleiten daarom ook voor ons alternatief De Groene Oosterhamrikzone, dat de leefomgeving voorop stelt en vooral ruimte maakt voor fietsers en voetgangers.

Naar een Groene Oosterhamrikzone

Stel je voor: een Oosterhamrikkade als uitgestrekte groene zone, die een directe fiets én loopverbinding biedt naar sportcentrum Kardinge. Een verbinding, waarlangs in de spitstijden vele fietsers zich van P&R Kardinge naar stad en UMCG begeven en waarlangs elektrische pendeldiensten het ziekenhuis en de stad bereiken en ook de hulpdiensten voor noodgevallen ruim baan houden.
Maar tegelijkertijd een zone waar het fijn verblijven is voor alle bewoners, waaronder vele gezinnen, jonge starters en studenten. Korrewegwijk en Oosterparkwijk worden hier met elkaar verbonden.
Een ontmoetingsplaats voor de vele bewoners van beide wijken. Een zone waar de lucht gezond is omdat de uitstoot van schadelijke gassen tot het minimale is beperkt.

Op deze website tref je informatie aan over het plan De Groene Oosterhamrikkade, dat door verschillende bewoners in samenwerking met Bewonersorganisatie oosterparkwijk, Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en Woonschepen Oosterhamrikkanaal is ontwikkeld. Het plan is geanalyseerd, uitgewerkt en gevisualiseerd door SAC Groningen. Het rapport is te downloaden via onderstaande link.