Bewoners uit Oosterhamrikzone en omliggende straten betuigen hun steun aan het plan De Groene Oosterhamrikzone. Zij gaven in grote getale gehoor aan onze oproep zich te laten fotograferen met ons spandoek. Deze actie is bedacht omdat het in deze tijd helaas niet mogelijk is om met zijn allen bij elkaar te komen om ons alternatief te steunen. De actie is nu geheel ‘coronaproof’.