weergegeven: 1 - 10 van 11 artikelen

Gemeenteraad neemt collegevoorstel Oosterhamrikzone aan

De kogel is door de kerk. De gemeenteraad heeft gisterenavond (22 december 2021) het Raadsvoorstel Mobiliteitsvisie en dus ook de plannen voor de Oosterhamrikzone aangenomen. Dat betekent dat de auto-ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade en de verplaatsing van de busbaan naar de E. Thomassen à Thuessinklaan de komende jaren verder onderzocht worden. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar het voorstel wordt helaas zo wel verder in de besluitvormingsfuik getrokken.

Met ons alternatieve voorstel, de Groene Oosterhamrikzone, hebben wij ervoor gepleit de busbaan op zijn plaats te houden en alleen een fietsverbinding langs de busbaan te maken. De raad heeft ons voorstel dus naast zich neergelegd. We vinden dit onbegrijpelijk. De cijfers van de gemeente zelf tonen namelijk aan dat de auto-ontsluitingsweg niet nodig is om de verkeersdruk in de stad te verminderen. Bovendien gaat het plan de stad honderd miljoen euro kosten en levert het uiterst knellende problemen op voor de leefomgeving, met name in de Oosterparkwijk. Vier jaar geleden vonden de meeste politieke partijen een auto-ontsluitingsweg door de woonwijk juist een achterhaalde oplossing.  

Een amendement van oppositiepartijen om de busbaan op zijn plaats te laten en de huidige klinkerweg in te richten als auto-ontsluitingsweg voor wijkverkeer (variant bundeling light), werd vanavond overigens gelukkig afgewezen. De Oostrhamrikzone zou er niets mee opgeschoten zijn omdat alle verkeerslast dan wordt verplaatst naar de Oosterhamrikkade.

Worden de plannen uitgevoerd zoals het college voor ogen heeft, dan komt er aan de Oosterhamrikkade dus een auto-ontsluitingsweg van de ring naar de stad, waar auto’s maximaal 30 km/u mogen rijden. De Oosterhamrikkade wordt dan volledig opnieuw ingericht en krijgt een groene make-over. Naast de ontsluitingsweg komt een fietsverbinding. Voor de bewoners zal het zaak zijn de gemeente te houden aan haar belofte dat de Oosterhamrikkade een fijne woonstraat blijft en dat de nieuwe inrichting de maximum snelheid van 30 km/u waarborgt.

Bussen komen volgens de plannen door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Het zal een grote uitdaging zijn deze busbaan in de woonomgeving te passen. Parkeerplaatsen en voortuinen worden hiervoor opgeofferd.

De plannen zijn trouwens nog lang niet gerealiseerd. Dit kan nog jaren duren. Er is vooralsnog helemaal geen geld beschikbaar. Vermoedelijk zullen de plannen daarom bij de gemeente voorlopig onderaan het lijstje van prioriteiten bungelen.

We danken iedereen die de plannen voor de Groene Oosterhamrikzone heeft gesteund. We balen er enorm van dat er niet naar onze goede argumenten is geluisterd, maar we hebben alles gedaan om de gemeente van een veel beter plan te overtuigen. Al onze acties leverden in de Oosterhamrikzone in ieder geval een groot gevoel van saamhorigheid op.

De posters mogen van de ramen, al misstaan ze met hun groen/rode kleur niet in de dagen vlak voor kerst.

Prijswinnaars Groene Oosterhamrikzone kleurplatenwedstrijd bekend

Inmiddels zijn de winnaars van de kleurplatenwedstrijd van de Groene Oosterhamrikzone bekend. Het zijn:

Laura Tol, 6 jaar, winnaar in de categorie 0-7 jaar

Jasmijn Tol, 8 jaar, winnaar in de categorie 7-12 jaar

Luna Noorman, 12 jaar, winnaar in de categorie 12-16 jaar

Sofia van Dijken, 18 jaar, winnaar in de categorie 16 jaar en ouder

We feliciteren de winnaars van harte, ze hebben de prijs in ontvangst mogen nemen. De onafhankelijke jury bestond uit beeldend kunstenaars Hans Feyerabend en Monica Jonkergouw.

Van de winnende kleurplaten zijn kaarten gemaakt. Deze hebben we naar de gemeenteraadsleden gestuurd.

We hebben de raadsleden natuurlijk gevraagd niet voor de collegeplannen te kiezen, maar voor de Groene Oosterhamrikzone!

Reactie op mobiliteitsvisie

De bewonersorganisaties van de Oosterparkwijk, de Professorenbuurt-Oost en de Woonschepen Oosterhamrikkade hebben in een brief aan de gemeenteraad gereageerd op het Raadsvoorstel Mobiliteitsvisie, waarin het college onder andere een ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade voorstelt. Hierbij de inhoud van de brief:

Raadsvoorstel mobiliteitsvisie

Gisteren heeft het college het raadsvoorstel mobiliteitsvisie naar buiten gebracht. Zoals we al verwachtten maakt een auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone deel uit van de visie.

Het college stelt een nieuwe autoweg voor van de ring naar het UMCG. Deze komt langs de Oosterhamrikkade Noordzijde te liggen. De busbaan verhuist daarmee naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan.

Nadere informatie hierover is te vinden onder de volgende link: Addendum Mobiliteitsvisie Oosterhamrikzone inclusief verkenning Leidraad Openbare Ruimte

We zijn het niet eens met deze voorstellen. De nieuwe autoweg is vooral schadelijk voor de leefomgeving in de Oosterhamrikzone. Het college doet voorkomen alsof zijn plannen allemaal prima ingepast kunnen worden en dat wij er als bewoners op vooruit gaan. Wij weten wel beter.

Het is ironisch dat het college met al zijn groene ambities tot deze maatregelen besluit. Onze bestuurders hebben ondanks de uitdrukkelijke beloften in het coalitieakkoord op geen enkele manier hun best gedaan een plan te ontwikkelen waarin de ontsluitingsweg niet voorkomt. Sterker: in alle uitwerkingen is de weg als uitgangspunt genomen. We hebben hier steeds gewezen en zelfs een goed onderbouwd alternatief aangedragen, maar alternatieven zijn nooit serieus onderzocht. Een andere oplossing is gewoonweg niet de bedoeling. Daar waar de onderbouwing van het collegeplan wankel was, werd het verhaal steeds opnieuw aangepast. Steeds meer wordt bewogen naar een slikken of stikken, waardoor de raad het plan uiteindelijk wordt opgedrongen.

De raad beslist op 22 december. Op 8 december zijn er inspraak mogelijkheden. We hopen dat de raad – en met name de coalitiepartijen – hun controlerende taak uitermate serieus neemt en op andere gedachten is te brengen. Daarvoor doen we ons best.

Vervolg posteractie Voor een Groene Oosterhamrikzone

De gemeente wil een auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone maken en de busbaan naar de Vinkenstraat en de E Thomassen à Thuessinklaan verplaatsen.

Om duidelijk te maken wat we vinden zijn we een posteractie begonnen. Op veel ramen hangt al een poster.

Doe mee, en stuur een mail naar info@professorenbuurtoost.nl. Geef daarbij aan in welke buurt je woont (want we hebben twee varianten).

Je krijgt dan bericht waar je een poster kunt halen.

De verwachting is dat er eind november een definitieve beslissing genomen wordt. Er komen meer acties aan. Hou de website en Facebook in de gaten.

Steun de Groene Oosterhamrikzone en bestel een t-shirt!

Ben je voor een Groene Oosterhamrikzone? Steun ons dan en bestel een prachtig t-shirt en laat zien dat je ook graag een Groene Oosterhamrikzone wilt!

We hebben 4 verschillende ontwerpen in de aanbieding, zie hieronder hoe je er eentje kunt bestellen.

A B

C D

Het werkt als volgt:
Maak 15 euro over op NL 02 TRIO 0338 7329 26 tnv BuurtoverlegProf-Oost en stuur een mail naar info@professorenbuurtoost.nl met je gegevens en vergeet niet te vermelden welke maat (S t/m XXXL, ze vallen een maat kleiner uit) en welk type (A, B, C of D) t-shirt je wilt.

Bestellen kan tot 25 juni. Je kunt het t-shirt ophalen nadat je betaling binnen is.

Raad mist onderbouwing van collegeplannen Oosterhamrikzone

Gisteren werd de nieuwe conceptmobiliteitsvisie voor de stad in de raad besproken. Wat opviel is dat er veel waardering is voor de visie als geheel.

Voor de plannen voor de Oosterhamrikzone geldt dit niet. Verschillende partijen, waaronder de coalitiepartijen, missen onderbouwing.

Zij willen onder andere weten wat er met het verkeer gebeurt als er geen auto-ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade komt.

De SP vraagt het college om ook te laten zien wat er gebeurt als er een ‘knip’ voor autoverkeer komt ter hoogte van de J.C. Kapteynlaan, waardoor de auto-ontsluitingsweg een echte wijkontsluitingsweg  wordt (alleen bedoeld voor de wijken en niet voor het UMCG). Ook moet meer duidelijk gemaakt worden wat de gevolgen van het verplaatsen busbaan naar Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan zijn voor de ruimte in de woonomgeving.

Er zijn bij veel partijen twijfels over nut en noodzaak van de weg, afgewogen tegen de vele nadelen, waaronder de hoge kosten. ‘Kunnen we dit geld niet beter anders investeren?’ vragen onder andere D66 en CDA zich af. Ons alternatief De Groene Oosterhamrikzone werd meermalen als interessante mogelijkheid naar voren gebracht. Bij SP, Partij voor de Dieren, CDA en de StadsPartij kan ons plan op zijn minst op sympathie rekenen.

De wethouder heeft toegezegd in september met een uitwerking van zijn plannen te komen. Daarin zullen ook De Groene Oosterhamrikzone en de knipsuggestie van de SP nader uitgewerkt zijn.

De discussie wordt dan voortgezet. De besluitvorming vindt vervolgens in het najaar plaats.

We gaan dus nog een spannende tijd tegemoet.

Posteractie voor de Groene Oosterhamrikzone (en tegen de gemeenteplannen)

De gemeente wil een auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone maken en de busbaan naar de Vinkenstraat en de E Thomassen à Thuessinklaan verplaatsen.

Wij willen dit achterhaalde plan niet en kiezen voor ons eigen groene plan, dat veel beter is voor onze stad en voor onze buurt.

Om duidelijk te maken wat we vinden zijn we een posteractie begonnen. Op verschillende ramen hangt al een poster.

Doe mee, en stuur een mail naar info@professorenbuurtoost.nl. Geef daarbij aan in welke buurt je woont (want we hebben twee varianten).

Je krijgt dan bericht waar je een poster kunt halen.