Van bedrijventerrein naar uniek woongebied

De Oosterhamrikzone is (zoals wij het definiëren) het gebied dat is gelegen tussen de Korreweg aan de ene kant en de Vinkenstraat/ E. Thomassen à Thuessinklaan aan de andere kant. De zone loopt van het Van Starkenborghkanaal tot aan de J.C. Kapteynlaan. De zone ligt dus voor een deel in de Oosterparkwijk en voor een deel in de Korrewegwijk. In het hart van de Oosterhamrikzone ligt het Oosterhamrikkanaal met aan weerszijde de kades. Over het kanaal gaan drie bruggen: de Oliemuldersbrug, de Zaagmuldersbrug en de Kapteynbrug. Het zijn belangrijke verbindende elementen tussen de wijken.

Aan de Oosterparkwijkzijde van het kanaal liggen onder meer de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan, van oudsher belangrijke woonstraten. Tussen deze straten ligt het Wielewaalplein me de kenmerkende Sint Franciscuskerk, de monumentale Wielewaalflat en de Groenling. Aan het plein zijn voor bewoners van de Oosterparkwijk en een deel van de Korrewegwijk belangrijke faciliteiten te vinden voor (onder andere) het doen van boodschappen. Verschillende grote en kleine ondernemers zijn er gevestigd.  
Aan de Korrewegwijkzijde van het Oosterhamrikkanaal ligt de Professorenbuurt. De woningen uit de jaren dertig, met de kenmerkende bouwstijl van Berlage-Schut, vormen een beschermd stadsgezicht. Sinds niet al te lange tijd is tegen het Van Starkenborghkanaal de nieuwe woonbuurt Berlagehof ontwikkeld.

De Oosterhamrikkade was vroeger (sinds de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw) vooral een bedrijventerrein. Inmiddels is de kade omgevormd tot een intensieve woonstraat. De verandering is enkele jaren geleden ingezet, maar is nog steeds volop gaande. Aan de zuidzijde van de kade zijn en worden veel appartementen gerealiseerd. Langs de kade liggen al van oudsher vele woonschepen met vaak een monumentaal karakter. Aan de noordzijde wonen inmiddels veel jonge gezinnen in de talrijke stadsvilla’s die er zijn ontwikkeld. De klinkerweg aan de noordzijde van de Oosterhamrikkade was ooit een aanvoerroute was voor bedrijfsverkeer. De weg is nog niet met zijn woonbestemming mee-veranderd. 

Het milieu in de Oosterhamrikzone is de laatste jaren verbeterd. Zo was het Oosterhamrikkanaal ooit sterk vervuild. Rond 2003 kreeg het kanaal een grondige schoonmaakbeurt en is het vervuilde slib verwijderd. Het water van het kanaal is inmiddels zelfs zo schoon dat verderop aan het stadsstrand bij DOT wordt gezwommen. 
Langs het Oosterhamrikkanaal ligt de busbaan, waarlangs een snelle busverbinding gaat voor de noordelijke wijken van en naar de stad. De busbaan doet ook dienst als verbinding voor noodverkeer (brandweer, politie en ziekenvervoer). Voor de aanleg van de busbaan in de jaren tachtig is het kanaal deels gedempt. Sinds de bussen elektrisch zijn is de lucht in de Oosterhamrikzone meetbaar schoner.