De groene ontwikkeling van de kade kan als gevolg hebben dat enkele parkeerplaatsen aan de Oosterhamrikkade verdwijnen, maar de huidige parkeercapaciteit moet dit kunnen dragen. Door invoering van betaald parkeren is aan de kade veel ruimte ontstaan.
Het is van belang om aan kade in de toekomst te voorzien van meer laadplekken voor elektrische auto’s .
De inrichting als fietsstraat zorgt ervoor dat – anders dan nu het geval is – de automobilist zijn snelheid vanzelf zal temperen.

Wat de groenvoorziening betreft kan gekozen worden voor een ecologische oever en bloemrijke bermen. Aan de kade is ruimte voor een dubbele bomenrij. Dit zorgt al voor veel meer groen in de straat.
Omdat het Oosterhamrikkanaal geen druk bevaren route is, kan gezocht worden naar mogelijkheden voor verbetering van het waterleven, zodat bijvoorbeeld ook meerkoeten er een plek kunnen vinden.