Het plan de Groene Oosterhamrikkade kent de volgende ingrediënten:

  • Een verbinding voor elektrisch OV en hulpdiensten
  •  een fietsverbinding van en naar Kardinge
  •  een loopverbinding langs de kade
  •  groene inpassing in de woonomgeving
  •  aantrekkelijke plaatsen voor recreatie en ontmoeting
  • Verbindende elementen tussen de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk

Voordeel van de Groene Oosterhamrikkade voor de mobiliteit in Groningen is dat fietsers vanuit het noorden van de stad via een aantrekkelijke route van Kardinge naar het UMCG en de stad kunnen. Voor autoverkeer dat parkeert op Kardinge ontstaat de mogelijkheid om vanaf het parkeerterrein de fiets te nemen naar de stad en terug.

Voor de afwikkeling het fietsverkeer door de Oosterhamrikzone bestaan verschillende opties, waarvan er één optie een duidelijke voorkeur heeft. Bij deze optie wordt de Oosterhamrikkade noordzijde een fietsstraat, gelegen naast de OV verbinding. Onder fietsstraat verstaan we een straat waar auto-en fietsverkeer zich mengt en waar de auto te gast is. De inrichting van de Oosterhamrikkade als fietsstraat heeft belangrijke ruimtelijke voordelen boven een afzonderlijk fietspad. Zo blijft er meer ruimte over voor groenvoorziening en recreatiemogelijkheden en wordt ook een looppad langs de kade mogelijk. Bovendien past de fietsstraat bij de woonstraat die de Oosterhamrikkade nu is. De inrichting zorgt voor verkeersveiligheid omdat autoverkeer wordt afgeremd.

Een deel van het fietsverkeer dat zich nu via de Korreweg van het noorden naar de stad verplaatst, kan ook via een dwarsverbinding na de Gerrit krolbrug de Oosterhamrikkade als aantrekkelijk alternatief verkiezen. De Oosterhamrikkade kent tot aan de J.C. Kapteijnlaan geen lastige of onveilige kruispunten.

Om voor het fietsverkeer een optimaal effect te krijgen is het wenselijk dat de toekomstige busbaanbrug op de plaats van de huidige busbaanbrug komt te liggen. De plaats waar de busbaanbrug komt te liggen is nu nog onzeker en hangt af van meerdere factoren, waaronder het belang van de scheepvaart. Mocht de nieuwe brug – conform het huidige plan – ter hoogte van de Vinkenstraat komen, dan zijn voor de Groene Oosterhamrikkade alternatieven denkbaar.

Het plan De Groene Oosterhamrikkade is in opdracht van de Gemeente Groningen geannaliseerd, uitgewerkt en gevisualiseerd door SAC-Groningen. Het onderzoeksrapport is te vinden onder deze link:

Definitief-rapport-Onderbouwing-plan-de-Groene-Oosterhamrikzone