Het college wil een infrastructuur, waarin fiets- en loopverkeer en het gebruik van openbaar vervoer binnen de ring gestimuleerd worden. Het autoverkeer, dat zeer veel plaats inneemt en schadelijk is voor de leefomgeving, moet worden teruggedrongen. In de visie van het huidige college staat de leefomgeving voorop. Het gaat in deze visie niet om een accentverschil met een voorgaande visie. Het gaat om anders denken.

Het Oosterhamriktracé biedt grote kansen om de ambitie van het college waar te maken. Deze kansen zijn door de constante focus op de auto-ontsluiting nog niet onderzocht. Het wordt daarom tijd om de verborgen mogelijkheden van de kade te onthullen!