Vervolg posteractie Voor een Groene Oosterhamrikzone

De gemeente wil een auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone maken en de busbaan naar de Vinkenstraat en de E Thomassen à Thuessinklaan verplaatsen.

Om duidelijk te maken wat we vinden zijn we een posteractie begonnen. Op veel ramen hangt al een poster.

Doe mee, en stuur een mail naar info@professorenbuurtoost.nl. Geef daarbij aan in welke buurt je woont (want we hebben twee varianten).

Je krijgt dan bericht waar je een poster kunt halen.

De verwachting is dat er eind november een definitieve beslissing genomen wordt. Er komen meer acties aan. Hou de website en Facebook in de gaten.

Steun de Groene Oosterhamrikzone en bestel een t-shirt!

Ben je voor een Groene Oosterhamrikzone? Steun ons dan en bestel een prachtig t-shirt en laat zien dat je ook graag een Groene Oosterhamrikzone wilt!

We hebben 4 verschillende ontwerpen in de aanbieding, zie hieronder hoe je er eentje kunt bestellen.

A B

C D

Het werkt als volgt:
Maak 15 euro over op NL 02 TRIO 0338 7329 26 tnv BuurtoverlegProf-Oost en stuur een mail naar info@professorenbuurtoost.nl met je gegevens en vergeet niet te vermelden welke maat (S t/m XXXL, ze vallen een maat kleiner uit) en welk type (A, B, C of D) t-shirt je wilt.

Bestellen kan tot 25 juni. Je kunt het t-shirt ophalen nadat je betaling binnen is.

Raad mist onderbouwing van collegeplannen Oosterhamrikzone

Gisteren werd de nieuwe conceptmobiliteitsvisie voor de stad in de raad besproken. Wat opviel is dat er veel waardering is voor de visie als geheel.

Voor de plannen voor de Oosterhamrikzone geldt dit niet. Verschillende partijen, waaronder de coalitiepartijen, missen onderbouwing.

Zij willen onder andere weten wat er met het verkeer gebeurt als er geen auto-ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade komt.

De SP vraagt het college om ook te laten zien wat er gebeurt als er een ‘knip’ voor autoverkeer komt ter hoogte van de J.C. Kapteynlaan, waardoor de auto-ontsluitingsweg een echte wijkontsluitingsweg  wordt (alleen bedoeld voor de wijken en niet voor het UMCG). Ook moet meer duidelijk gemaakt worden wat de gevolgen van het verplaatsen busbaan naar Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan zijn voor de ruimte in de woonomgeving.

Er zijn bij veel partijen twijfels over nut en noodzaak van de weg, afgewogen tegen de vele nadelen, waaronder de hoge kosten. ‘Kunnen we dit geld niet beter anders investeren?’ vragen onder andere D66 en CDA zich af. Ons alternatief De Groene Oosterhamrikzone werd meermalen als interessante mogelijkheid naar voren gebracht. Bij SP, Partij voor de Dieren, CDA en de StadsPartij kan ons plan op zijn minst op sympathie rekenen.

De wethouder heeft toegezegd in september met een uitwerking van zijn plannen te komen. Daarin zullen ook De Groene Oosterhamrikzone en de knipsuggestie van de SP nader uitgewerkt zijn.

De discussie wordt dan voortgezet. De besluitvorming vindt vervolgens in het najaar plaats.

We gaan dus nog een spannende tijd tegemoet.

Posteractie voor de Groene Oosterhamrikzone (en tegen de gemeenteplannen)

De gemeente wil een auto-ontsluitingsweg door de Oosterhamrikzone maken en de busbaan naar de Vinkenstraat en de E Thomassen à Thuessinklaan verplaatsen.

Wij willen dit achterhaalde plan niet en kiezen voor ons eigen groene plan, dat veel beter is voor onze stad en voor onze buurt.

Om duidelijk te maken wat we vinden zijn we een posteractie begonnen. Op verschillende ramen hangt al een poster.

Doe mee, en stuur een mail naar info@professorenbuurtoost.nl. Geef daarbij aan in welke buurt je woont (want we hebben twee varianten).

Je krijgt dan bericht waar je een poster kunt halen.

Brief aan College en Raad: belasting voor leefomgeveving te groot

Vandaag hebben de bewonersorganisaties van onze buurt, de Oosterparkwijk en de woonschepen Oosterhamrikkanaal een brief gestuurd naar het College en de Raad over de plannen voor een ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade en het verplaatsen van de busbaan naar de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. We vinden dat de weg er niet moet komen, omdat deze niet nodig is om autoverkeer in de stad te verminderen. De belasting voor de leefomgeving is groot en bovendien kost het plan veel geld. We pleiten daarom ook voor ons alternatief De Groene Oosterhamrikzone, dat de leefomgeving voorop stelt en vooral ruimte maakt voor fietsers en voetgangers.

Naar een Groene Oosterhamrikzone

Stel je voor: een Oosterhamrikkade als uitgestrekte groene zone, die een directe fiets én loopverbinding biedt naar sportcentrum Kardinge. Een verbinding, waarlangs in de spitstijden vele fietsers zich van P&R Kardinge naar stad en UMCG begeven en waarlangs elektrische pendeldiensten het ziekenhuis en de stad bereiken en ook de hulpdiensten voor noodgevallen ruim baan houden.
Maar tegelijkertijd een zone waar het fijn verblijven is voor alle bewoners, waaronder vele gezinnen, jonge starters en studenten. Korrewegwijk en Oosterparkwijk worden hier met elkaar verbonden.
Een ontmoetingsplaats voor de vele bewoners van beide wijken. Een zone waar de lucht gezond is omdat de uitstoot van schadelijke gassen tot het minimale is beperkt.

Op deze website tref je informatie aan over het plan De Groene Oosterhamrikkade, dat door verschillende bewoners in samenwerking met Bewonersorganisatie oosterparkwijk, Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en Woonschepen Oosterhamrikkanaal is ontwikkeld. Het plan is geanalyseerd, uitgewerkt en gevisualiseerd door SAC Groningen. Het rapport is te downloaden via onderstaande link.