De kogel is door de kerk. De gemeenteraad heeft gisterenavond (22 december 2021) het Raadsvoorstel Mobiliteitsvisie en dus ook de plannen voor de Oosterhamrikzone aangenomen. Dat betekent dat de auto-ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade en de verplaatsing van de busbaan naar de E. Thomassen à Thuessinklaan de komende jaren verder onderzocht worden. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar het voorstel wordt helaas zo wel verder in de besluitvormingsfuik getrokken.

Met ons alternatieve voorstel, de Groene Oosterhamrikzone, hebben wij ervoor gepleit de busbaan op zijn plaats te houden en alleen een fietsverbinding langs de busbaan te maken. De raad heeft ons voorstel dus naast zich neergelegd. We vinden dit onbegrijpelijk. De cijfers van de gemeente zelf tonen namelijk aan dat de auto-ontsluitingsweg niet nodig is om de verkeersdruk in de stad te verminderen. Bovendien gaat het plan de stad honderd miljoen euro kosten en levert het uiterst knellende problemen op voor de leefomgeving, met name in de Oosterparkwijk. Vier jaar geleden vonden de meeste politieke partijen een auto-ontsluitingsweg door de woonwijk juist een achterhaalde oplossing.  

Een amendement van oppositiepartijen om de busbaan op zijn plaats te laten en de huidige klinkerweg in te richten als auto-ontsluitingsweg voor wijkverkeer (variant bundeling light), werd vanavond overigens gelukkig afgewezen. De Oostrhamrikzone zou er niets mee opgeschoten zijn omdat alle verkeerslast dan wordt verplaatst naar de Oosterhamrikkade.

Worden de plannen uitgevoerd zoals het college voor ogen heeft, dan komt er aan de Oosterhamrikkade dus een auto-ontsluitingsweg van de ring naar de stad, waar auto’s maximaal 30 km/u mogen rijden. De Oosterhamrikkade wordt dan volledig opnieuw ingericht en krijgt een groene make-over. Naast de ontsluitingsweg komt een fietsverbinding. Voor de bewoners zal het zaak zijn de gemeente te houden aan haar belofte dat de Oosterhamrikkade een fijne woonstraat blijft en dat de nieuwe inrichting de maximum snelheid van 30 km/u waarborgt.

Bussen komen volgens de plannen door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan. Het zal een grote uitdaging zijn deze busbaan in de woonomgeving te passen. Parkeerplaatsen en voortuinen worden hiervoor opgeofferd.

De plannen zijn trouwens nog lang niet gerealiseerd. Dit kan nog jaren duren. Er is vooralsnog helemaal geen geld beschikbaar. Vermoedelijk zullen de plannen daarom bij de gemeente voorlopig onderaan het lijstje van prioriteiten bungelen.

We danken iedereen die de plannen voor de Groene Oosterhamrikzone heeft gesteund. We balen er enorm van dat er niet naar onze goede argumenten is geluisterd, maar we hebben alles gedaan om de gemeente van een veel beter plan te overtuigen. Al onze acties leverden in de Oosterhamrikzone in ieder geval een groot gevoel van saamhorigheid op.

De posters mogen van de ramen, al misstaan ze met hun groen/rode kleur niet in de dagen vlak voor kerst.

Dit vind je misschien ook leuk

Geef een reactie