Gisteren werd de nieuwe conceptmobiliteitsvisie voor de stad in de raad besproken. Wat opviel is dat er veel waardering is voor de visie als geheel.

Voor de plannen voor de Oosterhamrikzone geldt dit niet. Verschillende partijen, waaronder de coalitiepartijen, missen onderbouwing.

Zij willen onder andere weten wat er met het verkeer gebeurt als er geen auto-ontsluitingsweg langs de Oosterhamrikkade komt.

De SP vraagt het college om ook te laten zien wat er gebeurt als er een ‘knip’ voor autoverkeer komt ter hoogte van de J.C. Kapteynlaan, waardoor de auto-ontsluitingsweg een echte wijkontsluitingsweg  wordt (alleen bedoeld voor de wijken en niet voor het UMCG). Ook moet meer duidelijk gemaakt worden wat de gevolgen van het verplaatsen busbaan naar Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan zijn voor de ruimte in de woonomgeving.

Er zijn bij veel partijen twijfels over nut en noodzaak van de weg, afgewogen tegen de vele nadelen, waaronder de hoge kosten. ‘Kunnen we dit geld niet beter anders investeren?’ vragen onder andere D66 en CDA zich af. Ons alternatief De Groene Oosterhamrikzone werd meermalen als interessante mogelijkheid naar voren gebracht. Bij SP, Partij voor de Dieren, CDA en de StadsPartij kan ons plan op zijn minst op sympathie rekenen.

De wethouder heeft toegezegd in september met een uitwerking van zijn plannen te komen. Daarin zullen ook De Groene Oosterhamrikzone en de knipsuggestie van de SP nader uitgewerkt zijn.

De discussie wordt dan voortgezet. De besluitvorming vindt vervolgens in het najaar plaats.

We gaan dus nog een spannende tijd tegemoet.

Dit vind je misschien ook leuk

Geef een reactie