Doordat een auto-ontsluitingsweg niet nodig is blijven de Oosterparkwijk en de Korrewegwijk met elkaar worden verbonden en kan er gedacht worden aan meer verbinding. De Zaagmuldersbrug en Oliemuldersbrug zijn daarbij belangrijke verbindingspunten. De Oliemuldersbrug zou (rekening houdend met de verkeersstromen) een nieuwe functie kunnen krijgen als oversteekpunt voor fiets- en voetgangers.