De OV-verbinding van Kardinge naar het centrum is belangrijk voor bewoners van Oosterparkwijk en Korrewegwijk, werknemers van het UMCG, degenen die werken in de binnenstad en bezoekers van het UMCG en de binnenstad. Voor verkeer van buiten de stad is het P&R-terrein bij Kardinge een handige opstap. Werknemers en bezoekers van het UMCG kunnen met de bus eenvoudig bij de hoofdingang en andere ingangen geraken en hoeven niet in de spitsfile te staan of hun weg door parkeergarages te banen.
Een elektrische pendeldienst die geïntensiveerd kan worden in de spits kan de aantrekkingskracht van dit vervoer vergroten.

Kardinge kan als opstapplaats aantrekkelijker worden gemaakt, door een punt te creëren waar ook fietsen gehuurd kunnen worden (zoals ook bij de NS op verschillende stations gebeurt) en waar een ruime mogelijkheid is een eigen fiets veilig te stallen. Een goede verlichting in de avonduren en in de vroege ochtend vergroot het gevoel van veiligheid.

Voor de plaats van de busbaan geldt als uitgangspunt, dat we de woonomgeving zo min mogelijk schaden en het OV-verkeer zo min mogelijk bemoeilijken. De huidige plaats van de busbaan is daarvoor het meest geschikt.
De door de gemeente in haar variantenstudie aangedragen busbaan door de Vinkenstraat en de E. Thomassen à Thuessinklaan zou interessante mogelijkheden bieden voor een groene invulling van de Oosterhamrikkade. Dit alternatief is echter uitermate knellend voor de bewoners in de Oosterparkwijk en daarom helaas niet geschikt..